Genealogie van Herman Van Rompuy

 

De Europese president en ikzelf zijn familie.
Vrre familie, want wij delen dezelfde betovergrootouders:
Kobe Van Rompuy & Jo Goovaerts:

Ik werk al jren aan onze familiegeschiedenis.
Hierbij alvast enkele Herman-highlights:

Tast toe!


Het [#]-nummer na een naam is het unieke persoonsnummer uit de database.

Dieper graven?

De familiegeschiedenis van Hermans voorouders.
(Om privacyredenen worden alleen de geboortedata vermeld voor personen na 1900 geboren, en nog niet overleden.)

Genealogie van de Van Rompuys

Klim zlf in de stamboom van Herman Van Rompuy.
En ontdek f, en ho, u met hem verwant bent.

 

Herman Van Rompuy: politiek in het bloed

Wordt politiek met de moedermelk doorgegeven? Dat zou kunnen,
maar het stroomt alvast door de voorvaderlijke aderen:

 

Oeps - genealogische akkefietjes

Sansculotten bij het brede pad

De oorspronkelijke schrijfwijze van Van Rompuy is Van Rompaey, Van Rompa of Van Rompaeij.
Die vormen zijn afgeleid van de oudst gekende schrijfwijze: van Rumpade (dertiende eeuw).
En daarin vind je de naambetekenis: mensen die bij een 'ruim pad' wonen - een breed pad.

Hoe Herman (en ik) dan aan die gekke -uy komen? Daar zorgen de sansculotten voor. In 1795 lijft de Franse Republiek de Oostenrijkse Nederlanden in, n voert ze even later de Burgerlijke Stand in.
De akten (geboorte, huwelijk, overlijden) worden - uiteraard - in het Frans opgemaakt.

En dan gaat het in enkele gemeenten mis met onze naam.
Er vindt een klinkerwisseling plaats: van -pay naar -puy, uitgesproken als in het Franse 'puis'.
Hermans voorvaders wonen op dat moment in Begijnendijk. Geboren en geregistreerd door de pastoor vr 1800 als 'Van Rompay', trouwen en sterven ze voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand als 'Van Rompuy'.

En vandaag? Voor iedere Van Rompuy zijn er ongeveer acht Van Rompa(e)y(e)s.

 

Rustige vastheid tussen Nete, Demer en Dijle

Waar het ruime pad lag, waarbij de van Rumpades woonden?
Geen idee, maar de kans is behoorlijk groot dat het in het westen van de Kempen was.
In de streek van Putte, Schriek, Booischot, Heist-op-den-Berg, Itegem, ...

En blik op de kaart met de naamsverspreiding leert dat de Van Rompuys honkvast zijn.
Eeuwen later vind je hen nog altijd geconcentreerd rond de Brabantse Kempen (roze op de kaart), tussen Nete, Demer en Dijle. Trouwens, als u op familienamen.be zelf eens Van Rompay of Van Rompaey uitprobeert, vindt u hetzelfde beeld.

 

Tovenares in de familie

Voor deze info ben ik de grootste dank verschuldigd aan Dhr. Geert Andries, die de originele aktes opsnorde.

Hermans oudgroottante is Joanna Catharina Van Rompaij [#47], geboren in 1762.

Rond haar dertigste gaan de poppen aan het dansen: een zekere Catharina Waters begint in 1791 kwaad van haar te spreken. Meer nog: haar zelfs te beschuldigen van toverij, wanneer de koeien ziek worden 'na betovering' door Joanna.

Het gerucht verspreidt zich razendsnel in de streek, vooral omdat Catharina haar lastercampagne in 1792 voortzet. Joanna vindt het welletjes en trekt naar de pastoor, vergezeld door twee getuigen: Frans Vandenput en Frans Verspreeven. Zij bevestigen tegenover de geestelijke dat Catharina kwaadgesproken heeft van Joanna, en ze zijn bereid dat onder eed te bevestigen.

Frans Vandenput was in 1791 bij Catharina Waters op bezoek, toen die hem vertelde dat Joanna Van Rompaij een tovenares was, en dat zij haar koeien betoverd had. Toen hij in juli 1792 samen met Frans Verspreeven bij de schuur van Catharina stond, vertelde die hen dat Joanna zo vier koeien de dood in gejaagd had! Ze voegde er nog aan toe "dat Joanna het dan nog aangedurfd had 'getuigen dcharge' te zoeken!"

De pastoor noteert de twee getuigenverklaringen, en zet zwart op wit dat "joanna van rompaeij ten onrechte beschuldigt woort eene tooverersse te weesen", omdat ze "eerlijck van gedrag en zeeden, en lofweerdig in de christelijcke religie" is.

Joanna trekt, gewapend met deze verklaring, naar notaris Heijlen in Heist-op-den-Berg om volledig eerherstel van haar gedeukte reputatie te krijgen. Zij verzoekt hem naar Baal (Begijnendijk) te komen om Catharina te confronteren met de beslissing van de pastoor. En om haar te vragen of zij haar beschuldigingen staande houdt.

Zo geschiedt op 8 oktober 1792, wanneer de notaris zich aanmeldt bij Catharina thuis, in het gezelschap van twee getuigen: niemand minder dan de pastoor zelf en de koster. Dit heerschap maakt blijkbaar de nodige indruk, want zij herinnert zich plots ... niets meer.

De woorden die de notaris(klerk) ter plekke optekent, zijn:


“Dat zij niet en weet dat zij dat gezeijt heeft, en dat zij haer aensiet
 voor een eerelijke vrouw en daer op niets en weet te zeggen”

Deze verklaring wordt vervolgens aangeplakt 'aan de capelle van den beggijnendijck'.

De rekening is intussen behoorlijk opgelopen. Dit is de onkostennota, waarin de 'commissie' (= het zich ter plaatse begeven), het deurwaardersexploot, het relaes', de 'vaccatie' (= de reiskosten), de akte en een kopie en de vereiste zegels verrekend worden. Het totaal bedraagt 5 gulden en 8 stuivers.
De bedragen zijn vermeld in het toen nog gangbare (twintigdelige) stelsel van gulden/stuivers/oorden, waarbij er twintig stuivers in n gulden gaan.

 

Herman & Adriaan

Is Herman 'retroactief helderziend'? Het kan haast niet anders.
In de krant van 1 augustus 1992 - in tempore non suspecto, want er ws nog geen stamboom -
krijgt hij de 'vraagstaart van Proust' voorgeschoteld.

Op de vraag: "Welke namen hoort u het liefst?" antwoordt hij zonder verpinken: "Adriaan."
En laat dt nu net de naam zijn die zijn rechtstreekse stamlijn domineert in de zeventiende en achttiende eeuw:

Dit is overigens ook de reden waarom mijn jongste zoon ... Adriaan heet,
(en zijn broer ... Viktor, naar mijn grootvader - maar ook zoals de vader van Herman).

 

Herman & Argenta

Wat heeft Herman te maken met Karel Van Rompuy, de oprichter van Argenta?

Niets. Behalve dat ze beiden afstammen van Joannes Baptista (1722-1774):
hij is Karels oudgrootvader (zes generaties terug)
en Hermans oudovergrootvader (zeven generaties terug).

Jan Baptist is het bewijs van de nonchalance waarmee met de schrijfwijze van namen wordt omgesprongen: geboren als 'van Rompa', trouwt hij als 'Van Rompa', om te sterven als 'van rompae'.

Dit zijn de handtekeningen van hem
en zijn vrouw Joanna Van den Broeck [#6] -
opmerkelijk in een tijd waarin haast iedereen op het platteland analfabeet is.
Maar het blijft toch behelpen ...

 

 

 

   Home

 

Gesteund door
Vlaanderens
toonaangevende
schrijfbedrijf:

Teksten die doen doen

 

 

Deel deze pagina
met uw vrienden:

Share/Bookmark

 

Van Rompuy op Facebook!

 

 

Ten geleide

Het [#]-nummer
na een naam is het
unieke persoonsnummer
uit de
database.

 

Geheugensteun

Uw voorvaders heten:
(-1) vader
(-2) grootvader
(-3) overgrootvader
(-4) betovergrootvader
(-5) oudvader
(-6) oudgrootvader
(-7) oudovergrootvader
(-8) oudbetovergrootvader
(-9) stamvader
(-10) stamgrootvader
(-11) stamovergrootvader
(-12) stambetovergrootvader
(-13) stamoudvader
(-14) stamoudgrootvader
(-15) stamoudovergrootvader